Kira Hukukunda Arabuluculuk

Arabuluculuk Kanununun 1. Maddesine göre tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk ile çözüme kavuşturulabileceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda ticari ya da ticari olmayan kira sözleşmelerinden doğan tüm uyuşmazlıklar arabuluculuğa konu olabilecektir.

Bu kapsamda özellikle;

  • Kira bedellerinin ödenmemesi, eksik ve geç ödenmesi,
  • Kira sözleşmesinin feshi ve feshe bağlı sonuçların çözümlenmesi
  • Sözleşmeden ve kat mülkiyetinden kaynaklanan kurallara aykırı hareket etmesi,
  • Kiraya verenin, kiracıyı haksız yere kiralanandan tahliye etmek istemesi,
  • Kiralanan taşınmazın acil ihtiyaç ve nedenlerle malik tarafından boşalatılmasının istenmesi gibi birçok neden sıralanabilir.