Hakkımızda

Birlik Arabuluculuk, özel hukuk uyuşmazlıklarının hızlı, ekonomik ve karşılıklı mutabakata dayalı ve dostane bir şekilde çözümlenmesi için 2020 yılında faaliyete geçmiştir.

Birlik Arabuluculuk, 20 yılı aşkın avukatlık deneyimine sahip arabulucu kadrosu  ile başta iş hukuku, ticaret hukuku, tüketici hukuku, kira hukuku, sözleşmeler hukuku, fikri ve sınai haklar hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, ile arabuluculuğa elverişli tüm hukuk uyuşmazlıkların çözümü için hizmet vermektedir.

Birlik Arabuluculuk hizmetleri ve yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde, Türkiye Arabuluculuk Etik Kurallarına büyük bir özveri ile riayet etmektedir. Bununla birlikte Birlik Arabuluculuk uluslararası uyuşmazlıklar açısından Amerika Birleşik Devletleri Arabulucular İçin Model Etik Kurallar ile Arabuluculara İlişkin Avrupa Etik Kurallarını da kabul etmiştir.

Eşitliği Gözetme İlkesi

Uyuşmazlığın tüm tarafları arasında Birlik Arabuluculuk eşit mesafede durmakta, eşit davranma ve onların gereksinimleri doğrultusunda adil olma ilkelerini gözetmektedir.

Kendi Kararını Verme Hakkına Saygı

Kendi kararını verme hakkı, tarafların sürece başlamadan, süreç içerisinde ve sonuç aşamasında özgür ve aydınlanmış iradeleriyle, gönüllü ve baskı altında kalmadan karar vermelerini kapsar.

Birlik Arabuluculuk, arabulucunun seçimi, sürecin yürütülmesi, sürece katılım, süreçten çekilme ve süreci sonlandırma dâhil olmak üzere, arabuluculuğun her aşamasında tarafların kendi kararlarını verme hakkını gözetmektedir.

Tarafsızlık

Birlik Arabuluculuk uyuşmazlığın tarafları hakkında bir tarafı desteklemez hiçbir tarafa ön yargı ile yaklaşmaz.

Gizlilik

Birlik Arabuluculuk, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile kayıtları gizli tutacaktır.