Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları Kolaylaştırıldı.

TBMM Genel Kurulunda 24.03.2020 tarihinde kabul edilen düzenleme ile Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı. Buna göre;

İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için,

  • Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 60 gün içinde kesintisiz çalışmış olması ve
  • Son üç yıl içinde adına en az 450 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

-Kısa Çalışma Kapsamında;

  • İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve
  • Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi, hizmetleri sağlanmaktadır.

-İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

  • İşverenin; İŞKUR’a başvuruda bulunması ve
  • İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin salgından etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgiler ve Avukatlar tarafından verilen İş Hukuku Eğitim ve Danışmanlık programlarımız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.