Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuran İşverenin, İşçi Çıkarmaması Gerekiyor

25.03.2020 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 41. maddesi ile getirilen düzenlemede; işverenlerin kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmesi için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde Çalışanın Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışlarına dayalı sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekiyor.

Bu durumda ikale ya da çalışanın kendisinin ayrılması halinde kısa çalışma başvurusu açısından herhangi bir sorun yokken İşverenin geçerli nedenle ya da 25/1 Sağlık Sebepleri veya 25/3  Zorlayıcı Nedenler maddesi kapsamında yer alan sebeplerden ötürü çalışanlarını işten çıkartamayacaktır.

Aksi halde ödenekler yersiz ödeme olarak kabul edilip faiziyle beraber istenebileceği gibi kısa çalışma ödenekleri durdurulabilecektir.